maalVår visjon er at 

Ullern Idrettsforening skal være ledende innen sportslig og sosial aktivitet i nærmiljøet, med frihet til allsidighet og mulighet til å satse.

VÅRE MÅL

Sportslige mål

  • Ullern IF skal til enhver tid som minimum være representert med ett lag i basket eller bandy eliteserie, alternativt i 2. divisjon eller høyere for fotball eller håndball.
  • Ullern IF skal bli beste breddeklubb i Oslo

Medlemsmessige mål

  • Vi skal beholde flere ungdommer i idretten og redusere frafallet i aldersgruppen 13-16 år
  • Medlemsmassen skal økes til 2000 medlemmer innen 31.12.2012

Organisasjon/administrasjon

  • Etablere en større, felles sponsor for Ullern IF innen 01.01.2012
  • Økt samhandling innad i Ullern IF, herunder etablere felles og robuste rutiner
  • Oppnå større og bedre synlighet i media via presse og få byens beste nettsted blant idrettslag

 Anleggsmessige mål

  • Ullern IF skal til enhver tid ha tilstrekkelig med anlegg for trening og spill hele året, hvor første delmål er realisering av Ullern Idrettspark innen 2013

Utskrift