Oern_logo

Ullern Idrettsforening er et fleridrettslag med 2130 medlemmer (2016), beliggende i Ullern bydel som ligger lengst vest i Oslo. 

Våre sportslige aktiviteter bedrives i de fire avdelingene bandy, basket, fotball og håndball.  Du finner all informasjon om respektive idrett på deres del av dette nettstedet.  Alle som utøver idrett må være medlem av Ullern IF og betale kontingent til foreningen.  I tillegg innkrever idrettsgrenene inn en treningsavgift for deltagelse i idretten.

I tillegg til de ulike grenene i Ullern, finnes det også en gruppe for mosjon rettet mot eldre, 60+, som er et initiativ drevet av Oslo kommune og Oslo Idrettskrets.  For mer informasjon se eget menypunkt.

Skulle det være at du ikke finner den informasjonen om oss som du søker på nettsidene er du selvsagt velkommen til å ta kontakt med oss, se under kontakter.

 

Utskrift