Du kan søkes til støtte til hel eller delvis dekning av kostnader knyttet til turneringer, og til relevant idrettsutstyr, som f.eks. fotball-/håndballsko osv. Øvre grense er kr 2.000 pr. medlem.  Søknaden behandles av idrettssekretær Hans Skageng som kan kontaktes direkte eller via lagets oppmann/lagkontakt/trener.

 Ullern IF har historikk for å inkludere barn og ungdom fra familier med begrenset økonomisk handlefrihet ved at klubben ikke krever kontingent og treningsavgifter i den grad dette ikke dekkes av NAV.

Ullern IF blitt tildelt kr. 10.000 i gave, som var premien som Ester Marie Lier, leder av Ullern Frivillighetssentral, kunne donere til et godt formål.  I samsvar med Esters ønsker har styret vedtatt at dette beløpet, samt ytterligere kr. 10.000 bevilget av Ullern IF, skal benyttes for å støtte barn og ungdom som trenger det.

 

Utskrift