Oppstarten er noe forsinktet ift. opprinnelig plan som følge av at tilbudene lå høyere enn forutsatt.  Det medgikk noe tid hos kommunen for å avklare tilleggsfinansiering og noen tilpasninger av planene.  

Nå er avtale inngått med Kruse Smith som vant entreprisen, og detaljplanlegging pågår.  Snart etableres riggområde, gjerder m.v. og 13. desember er det planlagt at prosjektet går i gang med graving og sprenging.  Tidsplanen tilsier ferdigstillelse pr. 14. januar 2020. Vi får en anleggsperiode på ett år som vil stille krav til alle som bruker anlegget.  Vi vil publisere mer informasjon når prosjektet starter opp, men vi vil fortsatt ha tilgang gjennom hovedinngangen i Myntfunnveien, fra Sportsveien og fra parkeringen ved Lysehagan.  Entreprenøren vil etablere en egen, ny vei, inn till anleggsområdet som vil bli inngjerdet.  Det vil imidlertid bli begresninger når det gjelder trafikk gjennom anlegget på noen steder.

Vi må gjennom anleggsperioden i 2019 smøre oss med tålmodighet, utvise forsiktighet og være fleksible, så vil vi få betydelig bedre forhold i Ullern Idrettspark for alle brukere, når anlegget står ferdig.  Bygget vil i tillegg til hallfunksjonene også inneholde klubbhus-funksjoner som nye kontorer og møterom, speakerbu for fotballen, garderober for alle fire idrettene, kiosk, styrkerom og diverse lagerrom.  I tillegg får fotballen nye tribuner på dagens klubbhusside hvor det er asfalt.  Kultur og Idrettsbygg arranger møte med våre naboer torsdag 15. november for å presentere planene og svare på spørsmål. 

I høst har dagens klubbhus (bygget nærmest bandybanen) blitt oppgradert utvendig med nyh panel og nye vinduer.  Dette ene bygget som ligger paralelt med bandybanen skal bestå i fremtiden, og kommunen planlegger også innvendig oppussing i 2019.  Samlet kommer vi dermed veldig godt ut når alt er gjennomført.  Fotballkiosken blir revet/flyttet i løpet av de nærmeste dagene. Etter hvert (noen år) vil også garasjebygget og tilbygget til klubbhuset som i dag inneholder kontorer og fotballgarderober, bli revet.

Vi vil periodevis gi en oppdatering og status på prosjektet via nettsidene våre.

Utskrift

Ullern bydel tilbyr jobb til ungdom i alderen 14-22 år i bydelen.  Se informasjonen på bildet for mer informasjon/søknad.

Utskrift

Tidligere nestleder i Ullern idrettsforening, Kjersti Solem, gikk bort i forrige uke etter en tids sykdom. Kjersti var en sann ildsjel, og utover hovedstyret var hun svært aktiv i både Ullern håndball og Ullern fotball.  Takk for innsatsen for klubben og derigjennom bydelens barn og ungdom. Bisettelsen finner sted i Ullern kirke torsdag 20.9 kl 12.00.

Gode venners nekrolog i Akersposten finnes her.

Utskrift

Ullerns nye kommunale idrettshall som også får garderober for bandy og fotball, samt nye kontorer og møterom for idrettslaget, skal stå ferdig i Ullern idrettspark på Sletta innen utgangen av 2019.  Byggestart forventes i september i år.  Vi gleder oss til at alle fire idrettene skal bli samlet på ett sted!

Akersposten har også skrevet om prosjektet, du finner artikkelen her.

Utskrift

  • 1
  • 2