Ullern Håndballs styre utarbeidet våren 2016 en ny, sportslig plan for Ullerns Yngre lag. Denne ble gjennomgått i lagleder/lagkontaktmøte - og ble vedtatt av Styret i styremøtet 12. mai 2016.

Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år.

Sportsplanen suppleres med konkrete treningsplaner for det enkelte årstrinn.

Planen skal utvikles kontinuerlig, og endringer vil behandles i klubbens styre. Klubbens sportslige utvalg og sportslig leder har ansvar for å følge opp planen.

 

Ønsker du å sette deg inn i planen kan den leses i sin helhet her.

akademi g13 cropped

 

Utskrift