Ullern Håndball er som alle andre idrettslag avhenging av dugnadsinnsats.  I tillegg er vi avhengig at noen er villig til å bidra med ekstra arbeidsinnsats for at klubben skal utvikles og ha et godt tilbud til barn og unge i vårt nærmiljø.

Det er mange ulike roller og oppgaver som løses også i en klubb som vår, og vi har derfor laget en beskrivelse av vår samlede organisasjon slik at (forhåpentligvis) alle roller er beskrevet med innhold.  Beskrivelsene er ikke fullstendige men gir hovedtrekkene slik at en kan se hva som forventes i de ulike rollene.

Styret tar svært gjerne imot ev. synspunkter på feil og mangler, eller forbedringsforslag.

Dokumentet finner du her (PDF).

 

Utskrift