Idrettsparkens fase 2 (hallprosjektet)

Høsten 2016 initierte Oslo kommune ved Kultur og idrettsbygg forprosjektet for å vurdere hallutbygging som en del av anlegget på Sletta.  I utgangspunktet er det tiltenkt/ønsket to fleridrettshaller etter hverandre bortenfor langsiden av den fotballbanen som har undervarme.

Det forventes at de første skissene foreligger i 2. kvartal 2017, og at forprosjektet er ferdig til 1. september slik at det er mulig å få lagt inn midler i budsjettet for 2018.  Iht. idrettsbehovsplanen til Oslo kommune er hallen planlagt/ønsket ferdigstilt i 2019.

Som en del av prosjektet det innspilt rombehov til kommunen som omfatter

- en flerbrukshall med kiosk etc.
- klubbhus
- møterom
- garderober for fotball og bandy i tillegg til hallens eget behov
- teknisk rom for kjølemaskinene til isen
- flytting/nye fotballtribuner til erstatning for de som må rives, og i tillegg er det ønsket ytterligere tribuner for fotball og bandy.

Kommunen vurderer å sprenge ut området slik at grunnarbeidet er gjort som en forberedelse for den andre hallen som forventes å komme i fremtiden.  Hva som kan bli realisert er det for tidlig å si noe om, og vil avhenge av såvel kostnadsoversalg som investeringsbudsjettet til Oslo kommune.  Spørsmål kan rettes til leder Svein Storjord.

Utskrift