UIP_panorama_12_feb_2011

12. februar ble 7er cup med 48 lag, og totalt 81 kamper avviklet i flott men kaldt vintervær på 5 baner. Det var kamper fra 0900-2100. 

panorama_2_januar_2011

 

 

 

 

 

 

Søndag 2. januar 2011 var skøyteforholdene perfekte, og mange lot seg lokke til å prøve skøytene.

 

Panorama_11._desember_2010

Lørdag 11. desember ble banen perparert etter underkjøl regn om natten. Nå gjenstår kun noe arbeid med styrking av strømnettet før kjøleanlegget er opp og går. Banen er nå tatt i normal bruk.

 

Panorama_5_desember_2010

5. desember var igjen Ullerernbanen islagt etter ett års anleggsvikrsomhet. Isen er ikke helt ferdig, høvling og vanning gjenstår. men det er flott at banen igjen er tilgjengelig for bandy og skøytelek. Halve tribunen er også ferdig.

 

Panorama_28_noember

27. november 2010.  Dugnad med isleggingen, og videre arbeid med tribune. Fortsatt gjenstår en del arbeid med strømtilførselen, men gravingen langs Bærumsveien er ferdig, og det gjenstår litt graving i Lyshagan. 29. november skal Hafslund starte med sitt arbeid.

 

Panorama_17._oktober_2010

17. oktober 2010. Ullern cup i fotball avviklet med Molde som vinner. Samtidig var det dugnad med opphenging av nett foran klubbhuset. I toppen av liften er Stein i ferd med å montere en skråstøtte for nettopphenget.

 

Panorama_6_september_2010

6. september 2010. Arbeidet kommet så langt at de først fotballspillere fikk prøve kunstgresset selv om en god del arbeid gjenstår,

er  

Panorama_22_august_2010

22. august 2010.  Siste rull med kunstgress rullet.

 

Panorama_17._august_2010

17. august 2010. Det gjenstår en del finpuss på finavretningen. Om et par dager starter legging av gressmatten.

 

Panorama_26._juli_2010

26. juli 2010. Denmidterste av de tre seksjoner med kjølerør er under trykktesting. Fortsatt gjenstår det legging av noen meter rør i hver ende av banen, montering av en del rørbøy, samt trykktesting.

 

Panorama_3_juli_2010

3. juli 2010. Platene er dekket med sand/fin grus, isolasjonen i kantene finjuster, og tilførsels- og returrør justert. Snart tar legging av kjølesløyfene til.

Panorama_12_juni_2010_18.30

12. juni 2010. 18.30 er annen dugnadsgruppe i ferd med å avlsutte dugnaden. All tilgjengelig sand er lagt ut, og all løs plast er ryddet opp. Dugnaden tok 1 1/2 dag og ikke 2 som man trodde. Takk til all for flott innsats!

 

Panorama_12_juni_2010_11.40

12. juni 2010. 11.40 på dugnadens annen dag er innsatsen er fortsatt på topp.

 

Panorama_1_juni_2010

1. juni 2010. Varmerørene er lagt ut, og dekket med meget fin grus, noen av dem er synlige som svarte striper i forgrunnen. Rørene trykktestes for å finne eventuelle lekkasjer før det er for seint. Fra den andre side er legging av membran i gang. De oransje rullene er membran som skal legges over grusen på denne halvdelen av banen. I kanten av banen til venstre ligger tilførselsrør og returrør for varme rørene. I sandstripen i forgrunnen skal tilførsels- og returrør for kjøling legges. Det blir et nytt kjølerør for hver 16 cm. Dette går over banen for å så returnere til returrøret. Det vil dermed være et kjølerør for hver 8. cm. Over membranen vil det komme mer grus, før en  skal ha dugnad i bandy og fotballgruppa for å legge ut de blå isolasjonsplatene til venstre i bildet, og forankret disse med sand, og mer grus før kunstgresset kan legges.

 

Panorama_9_mai_2010

9. mai 2010. De første rør er lagt ut langs kanten av banen. Planeringen er neste ferdig.

 

Panorama_13_april_2010

13. april 2010.  Banen  er helt tørr all søle er tørket opp. Siste grøft i baneområdet er kastet igjen. Noe gravearbeider ved oppsamlingsløsning for dreneringsvann vest for selve banen. Det ser ut til at bare småarbeid gjenstår, slik som gjenfylling foran klubbhuset.

 

Panorama_25_mars_2010

25. mars 2010. Snøen er begynt å smelte, all lysmastene er satt opp. membran plater og isolasjon flyttet til endene av banen for å gjøre klart for utlegging. Fortsatt snø og tele (1 1/2 meter der det har vært barti vinter)

 

Panorama_6_februar_2010

6. februar 2010. Lysmaster settes sammen i forgrunnen.

 

Panorama_19_desember_2009

19 desember 2009. Fundament for lysmast støpt.

Panorama_2_desember_2009

2. desember 2009. Fundament for lysmaster støpes, trafohus mures,  fundamentet til grasje/speakerhus skimtes over banen som en lang grå stripe.

 

 Panorama_18_okt_2009

18. oktober 2009. Første grøft for omlegging av bekken, speakerbua revet.

 

Anlegg_24_september_adjusted_2009

24. September 2009. Helt i startfasen.

Utskrift