I Øraker Skoles Påskemagasin for 2009 skrev Joakim Solheim en omfattende artikkel om planene for Ullern Idrettspark. 

Artikkel_2009_Ullern_idrettspark.pdf

Da artikken ble skrevet var det klart for bygging av Fase 1  av UIP: Kunstgress på Kunstis. Byggingen startet i oktober 2009, men har tatt mye lengre tid enn opprinnelig forutsatt,  og ser først ut til å bli ferdig i årskiftet 2010/2011. For oppdatert informasjon om UIP-prosjektet se de andre temaene under Ullern Idrettspark.

Utskrift