Styret i Ullern IF har i april 2014 fastsatt felles regler mht. purringer og konsekvenser av manglende betaling for hele Ullern (IF - kontingent, Fotball/Håndball/Bandy/Basket - treningsavgifter).

Vedtaket er som følger;

Styret besluttet felles retningslinjer ifm. medlemmer som ikke betaler kontingent og treningsavgifter.  Det er en forutsetning at klubbens kontingent og avdelingens treningsavgifter betales, for at medlemmet skal kunne delta i Ullerns aktiviteter.  Ullern IF tar et sosialt ansvar ift. medlemmer som har dårlig økonomi, og innvilger fritak fra betalingskravene.  Foresatte må i slike tilfeller ta kontakt med klubbens idrettssekretær eller en tillitsvalgt i berørt avdeling.

I tråd med vedtektene vil manglende betaling av kontingent medføre at medlemmet ved andre gangs manglende betaling bli strøket som medlem i Ullern IF.

Styret vedtok at betalingskrav normalt vil bli purret maksimalt to ganger. Etter at betalingsfristen for siste purring er passert vil medlemmet bli nektet trening og spill i Ullerns idretter.  Styret påpeker at det er medlemmets (ev. dets foresattes) ansvar å sørge for at medlemmets kontaktopplysninger (e-postadresse m.v) er korrekt i Min Idrett (www.minidrett.no), som er grunnlaget for fakturering.

Utskrift