Mange foreldre lurer på hva de må regne med av utgifter for å få den håpefulle engasjert i en av klubbens idrettsgrener. Her får du vite hva du må regne med å bruke, samt litt info om endringer i medlemsskap (nederst).

Foreningskontingent: Alle medlemmer betaler kontingent til Ullern IF. Denne bidrar til å dekke klubbens overordnede utgifter, administrasjon og drift. Man betaler kun én kontingent, uansett hvor mange idretter man deltar i. Kontingenten er p.t. kr. 300,- pr. år for enkeltmedlem. Familier kan tegne et familiemedlemskap for kr. 500 som dekker alle i familien, uansett antall.  Vil du registrere et familiemedlemskap, trenger vi minst informasjon om: navn, adresse og fødselsdato på samtlige. Kontingenten faktureres tidlig på året.  Gjennom kontingenten får man en ulykkesforsikring som gir ytelser utenfor lisensen ifm. invaliditet el. død.  Se Andre utgifter nedenfor ifm. lisens. 

Betaling av kontingenten er en forutsetning for å delta i avdelingenes sportslige aktiviteter. 

Treningsavgift: Dette er avdelingenes "kontingent", som dekker utstyr, trenergodtgjørelser, serieavgifter, dommerutgifter, hall-/baneleie osv. Treningsavgiften varierer fra avdeling til avdeling, og i noen tilfeller også med alder - men ligger stort sett mellom kr. 500,- og kr. 4.000,- pr. sesong.

Utstyr: Noen idretter er mer utstyrskrevende enn andre.  Det må påregnes at det innkreves et beløp for pliktig utstyr.  I tillegg må den enkelte dekke eget fottøy.   En bør regne med et forbruk på ca. kr. 1.000,- til 3.000,- pr. år i lagidrettene.

Andre utgifter: Når spillerne vokser til, øker mulighetene for å treffe lag fra andre distrikter, landsdeler og land. Reiser og overnattinger betales i hovedsak av den enkelte spiller, men det er aldri obligatorisk deltakelse i slike aktiviteter.  I tillegg vil det i enkelte idretter også være krav om å løse lisens som er en utøverforsikring, normalt fra det året man fyller 13 år.  Frem til da er barna dekket av NIFs forsikringsordninger.

Foreldreinnsats/utøverinnsats: Ullern IF drives på dugnadsbasis. Det er helt nødvendig at foreldrene stiller opp for barna på ulike dugnadsinnsatser.  De vanligste oppgavene: Kjøring til og fra bortekamper, trener- eller laglederverv, vakt/mannskap på cuper/arrangementer, kakebaking, vaffelvakter og lignende.  Dessuten oppfordrer vi alle foreldre til å stille på barnas kamper og arrangementer, både for å vise interesse for deres aktiviteter og for å være heiagjeng.

Innmelding i Ullern IF skjer automatisk for alle som melder seg på de ulike avdelingenes aktiviteter.  En meldes IKKE automatisk ut av Ullern IF om en avslutter en aktivitet i en avdeling.  Beskjed om utmelding av foreningen må sendes til e-post klubb(æ)ullern.no (erstatt (æ) med @).  Det samme gjelder ved endring av adresse, dersom flere familiemedlemmer skal registreres eller en skal endre til/fra familiemedlemsskap.  Disse forholdene kan også løses gjennom portalen Min idrett.

Utskrift