Styret har utarbeidet en beskrivelse av alle verv/roller i klubben, og hvordan klubbens organisering er.  Dokumentet er sist oppdatert i april 2016.

Beskrivelsen dekker alle nivåer, fra årsmøte via styret og andre funksjoner, til rollene for hvert lag/trinn, inklusive hovedoppgavene for lagkontakter.


Det forutsettes at alle som har verv i lagene eller klubben for øvrig er kjent med innholdet.

Beskrivelsen kan lastes ned her (pdf-dokument).

Utskrift