Tips til deg som er ny som oppmann

Oppmøte:

Kamper i Ørakerhallen, Nye Njård, og Skøyenhallen

Møt opp min. 30 minutter før kampstart i hallen.

Øvrige haller i Oslo:
Haller utenfor Oslo:

Møt opp 1 time før kampstart på Prix for felles avreise
Oppmøte på Prix bestemmes ut fra hvor man skal.

Kjøring til bortekamper
Sett opp kjøreliste slik at det er som minimum er satt opp nok biler med plass til spillere. Distribueres til foreldrene ved sesongstart og ved nyttår.  Kan være forelaktig å føre en oversikt hvem som kjører når, slik at en får fordelt denne belastningen noenlunde likt over tid.

Finn ut hvor hallen er på forhånd - på http://www.handball.no/search.asp finnes det søkefunksjon for å finne haller, kontaktpersoner i andre klubber osv. Ikke regn med at noen andre vet det. Alle forventer at laglederen kan veien.

Ta med
Min. 2 baller, isposer og tape (ligger i håndballskapet i Ørakerhallen). I tillegg bør overtrekksvester medbringes hvis hjemmelaget har våre farger (kan være greit å ha med alltid).

Kamprapport
Får du i sekreteriatet.  Fylles ut og leveres tilbake så snart den er fylt ut.

Fylles ut før kampen med barnas fornavn, etternavn, fødselsdato og draktnummer. Mao. må man alltid ha med en oversikt oversikt over spillerne. I tillegg lagleder(e)s navn og underskrift.  Kun spillere som er møtt opp føres opp.  Kommer det flere til kan listen suppleres underveis.  Ingen spillere får spille uten å være oppført. 

Du er hjemmelag i Ørakerhallen (OBS: unntaksvis kan vi bli satt opp med hjemmekamp i andre haller, hjemmelag står alltid først) og bortelag i andre haller.

VIKTIG: Hjemmelaget er ansvarlig for betaling av dommere (normalt totalt ca. 250-500 kr pr. kamp).  Dette er viktig i de situasjoner lag får hjemmekamper i andre haller enn Ørakerhallen der dette løses via sekretariatet! Lagleder må da huske å ha med kontakter, og får med dommerregningene som refunderes av kasserer!

Organisering av laget
Plukk ut 1 keeper, 2 vinger, 2 backer, 1 midtback og 1 strekspiller.  Resten er innbyttere.

Kamptid
Jenter/Gutter 8/9 år spiller i 2 x 15 min. (For andre trinn, se eget menypunkt på nettstedet her).   Du har anledning til å ta en lagstimeout à 1 min pr. omgang. Time-out tas ved å levere grønt Time-out kort i sekretariatet.  Kortet skal gid til tidtager, og det må gjøres mens ditt lag har ballen (vi kan ikke avbryte spillet når motstander har ballen).

Innbytte
Med mange innbyttere, bytter du mannskap etter 7 minutter. Du kan bruke Time-out om du ønsker det.  Med få innbyttere, bytter du enkeltspillere etter 3-4 min.  Alle kan (skal) spille på alle plasser.  De barna som maser, får beskjed hvor de skal spille.

Husk; laglederen bestemmer.

Ønskes komplett regelbok, er det spørsmål etc. - ta kontakt med en i styret som vil hjelpe deg!  

Lykke til med kampene!

 

Administrativt i klubben
Styret vil alltid kunne bistå ift. det du lurer på.  Se også øvrig beskrivelse av klubbens organisering hvor de ulike rollene er beskrevet. 

Utskrift