akademi g13 cropped

LISENSBESTEMMELSER

Norsk håndballs forbundsting har vedtatt at alle som skal være aktivt med i håndball, må løse håndballisens f.o.m. 1. januar det året de fyller 13 år. Vi presiserer at overskuddet av denne forsikringen er penger som ikke tilfaller Ullern håndball, men NHF.  Lisensen er viktig ettersom den også inneholder en forsikring som gir utbetaling i tilknytning  til skader i kamp/trening.

Priser og øvrig informasjon om lisensen finner du her:

Ved oppstart etter 1.1 i året vil spillere løse halv lisens.

Iflg vedtektene til NHF er det ’ikke tillatt for lisenspliktig person å delta i håndballkamp som spiller og /eller dommer uten betalt lisens for den aktuelle sesongen.  Klubber som benytter en lisenspliktig person som ikke har betalt lisens, ilegges et gebyr lik lisensbeløpet.’ Ullern håndball må derfor håndheve kravet om betalt lisens nøye!   Dersom klubben blir ilagt bot ved ev. lisenskontroll som avdekker at spiller ikke løst pliktig lisens, vil klubbens bot bli belastet berørt spiller i tillegg til at lisensen også må betales.  Mao. BETAL RETTIDIG.

 Det er mulig å velge en dyrere lisens som gir en bedre forsikringsdekning hvis uhellet først oppstår.  Dette anbefales, særlig for spillere fra 13 års alderen og oppover.  Beløpene og mer informasjon finnes på ovenstående lenke.

Betalingsinformasjon deles ut av Ullern håndball til alle førstegangsbetalende (12-åringene). Betaling gjøres via nettbank eller online i i Min idrett, som mvf. fra høsten 2015 nå også er den personlige siden for alle utøvere i håndball.  Lisenskravet skal finnes der - finner du det ikke må du ta kontakt for å få det på plass.  Det er DITT ANSVAR at du har lisens!

 

Dersom skade oppstår er det ikke nødvendig å påføre dette på kamprapporten.  Skaden skal meldes inn som angitt på forbundet nettside (se lenken ovenfor).

Utskrift