For sesongen 2017/2018 gjelder følgende satser for å trene og spille håndball i Ullern Håndball: 

 

Treningsavgiften for spillere på aldersbestemte lag er for hele sesongen som følger:

Penger

6-8 år: kr. 1.400   
9-12 år: kr. 2.650   
13 år kr. 2.950  - for lisensbestemmelser, se eget punkt.

14-15 år (basis)

14-15 år (utvidet)

kr. 2950,-  

kr. 5050,-

- for lisensbestemmelser, se eget punkt.

16- og 18 år senior:

 

kr. 3.200  - for lisensbestemmelser, se eget punkt.

En trener/oppman pr. lag slipper å betale treningsavgift for sitt barn (ett lag = ca. 14 spillere) så lenge laget er foreldredrevet.

Alle som spiller for Ullern plikter å være medlem av Ullern IF. Medlemskap betales til hovedforeningen, se eget menypunkt under Startsiden. Ift. utgifter til utstyr, se menypunktet Bekledning under Praktisk info.  Manglende betaling av kontingent til Ullern IF og treningsavgift til Ullern håndball medfører at utøver blir nektet adgang til spill og trening.  Ullern tar ansvar for svakerestilte, og ingen barn skal stå utenfor idretten som følge av dårlig økonomi. For å få ettergitt kontingent og treningsavgift må foresatte ta kontakt med styrets leder (eller den i styret man ønsker å ta dette opp med.)

ANNET

I tillegg til ovennevnte tilkommer egenadeler knyttet til utenbys turneringer. Sistnevnte ligger normalt i området 800-1500 kr. for en helg og dekker overnatting og de fleste måltider, samt kostandene for lagledere. (NB: beløpet varierer fra turnering til turnering, og Partille-cup feks. har en annen kostnadsmodell). Dette gjelder såvel for den felles utenbys turneringen som klubben deltar med alle sine lag, samt i andre turneringer med overnatting som lagene velger å delta på.

Dersom lag er så gode at de kvalifiserer seg til f.eks. spill i de nasjonale seriene for 16-åringer (Bringserien) eller for 18-åringer (Lerøyserien), tilkommer reisekostnader knyttet til avviklingen av spillrundene som kan foregå over hele landet.

Utover dette er det ikke faste kostnader, men noe dugnadsarbeid i form av foreldrebistand må påregnes, som er beskrevet under menypunktet "Foreldrehjelp".

 

Utskrift