foreldre1

Idrett er forsatt dugnadsarbeid og foreldre må bl.a. bidra med noe praktisk hjelp i løpet av sesongen.

Verdien av foreldreinnsatsen
I sum gir dugnadsinnsatsen i håndballen ift. alle vakter nevnt nedenfor like mye i direkte inntekter til håndballen som den samlede betalingen fra treningingavgifter (ca. 0,5 mill. kr. pr. sesong pr. 2012).  Dersom en skulle dekket inn innsatsen med betalt arbeid ville kostnaden til det arbeidet som legges ned på dugnad imidlertid blitt mange ganger dette, med det resultat at mange ikke ville eller kunne betalt det nødvendige beløpet for å skulle drive håndballaktiviteten.  Dette understreker betydningen av det frivillige arbeidet som alle er med på gjennom idrettslaget for for å bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge i nærmiljøet.  Norsk idrett er fortsatt tuftet på frivillighet, og verdien av denne er stor.

Ukevakt i Ørakerhallen
Ullern Håndball og Ullern Basket har ansvar for vaktholdet i hallens åpningstid på ukedagene, mandag-fredag fra kl. 1555-2230.  Dette betyr at håndballen har ansvar annen hver uke i treningssesongen, og dette fordeles på alle lags foreldre (dvs. for alle som trener i hallen = f.o.m. 9-års trinnet).  Ettermiddagen/kvelden er delt på to vakter, en tidlig ettermiddag/kveld og en sen kveld.  Enkelte dager vil vakten ha tilleggsoppgaver som renhold av vaffeljern, kjøleskap o.l Instruksjoner ligger i perm på vaktrommet/kiosken.  Håndballen får betalt for å ta disse vaktene og dette er med på å finansiere driften vår.  Vakten skal føre tilsyn med hallen, bortvise ev. uønskede personer og ikke minst ha oversikt og ta styring ved evakuering i tilfelle brann.

Ukevakt i Hovseterhallen
Ullern Håndball har ansvar for vaktholdet i hallens åpningstid på ukedagene.  Vi har etablert et samarbeid med Veste Aker Skiklubb badminton, BydøyMonolitten og Raballder håndball som tar noe av dette vaktholdet.  Det øvrige besørges av foresatte og eldre spillere i Ullern.  Dette er som følge av at Ullern har fått samlet all sin ekstra treningstid i Hovseterhallen, som er et stort fremskritt ved at vi har fått samlet treningstidene i Oslo vest.  Håndballen får betalt for å ta disse vaktene og dette er med på å finansiere driften vår.  Vakten skal føre tilsyn med hallen, bortvise ev. uønskede personer og ikke minst ha oversikt og ta styring ved evakuering i tilfelle brann.

Lørdagshjelp i kiosken i Ørakerhallen
Lørdag er arrangementsdag i Ørakerhallen, og det er et trivelig miljø i hallen. Foreldrene får selge vafler og kaffe etc. i kiosken, samt selge billetter.  Lørdagen deles i økter, tre foreldre skal hele tiden være tilstede. Oppstart, lengde og avslutning på vaktene bestemmes ut fra kampprogrammet i hallen som varierer.   Alle foreldre til spillere som spiller seriekamper får vakter, dvs. f.o.m. 8 år og oppover t.o.m. senior. Overskuddet fra kioskdriften og billettsalget bidrar til driften av håndballen.

I løpet av året blir det normalt en-to vakter av hver type (ukedag og lørdag) på hver spillers foreldre. dvs. maks. 4 vakter i sesongen.

Sekretariatet i Ørakerhallen
Lørdagene er Ullern ansvarlig for håndballens arrangementer i Ørakerhallen.  Det er etablert en egen SekretariatsGruppe (SG) som deler på å sitte i sekretariatet gjennom sesongen.  Det skal alltid være en voksen (16 år el. eldre) i sekretariatet. Også her deles lørdagene inn i vakter på samme måte som nevnt under lørdagshjelp ovenfor.  De foreldre som deltar i SG får noen flere vakter i sesongen, og slipper følgelig de øvrige vaktene. De som deltar i SG får opplæring og innføring i oppgavene, måltavla mm. før sesongstart. 

Annet
Foreldre må fra tid til annen være forberedt på at det være andre former for dugnadsforpliktelser el.l. som følge av medlemsskapet i Ullern IF og håndballavd.  Engasjerte foreldre er alltid velkommen til å ta kontakt med styret - det er stadig flere oppgaver som skal løses i vårt arbeid med å profesjonalisere klubben. 

Utskrift