cup1Ullerns svar på vårens vakreste eventyr, er en fast utenbys cup med overnatting for alle barne/ungdomslag f.o.m. J/G9 år og oppover. 

Denne informasjonen er med henblikk på de som ikke har vært på Ullerns årlige cup-tur for å gi litt innblikk i hva den innebærer.

Ullern har siden 1998 hatt en tradisjon med at alle aldersbestemte lag i håndballen har reist utenbys en weekend for å delta i en og samme turnering. Dette har som oftest vært i Tønsberg ultimo april eller i Sarpsborg første helg i mai.

Deltagelsen har to formål – en sportslig avslutning på sesongen og en sosial samling hvor både spillerne på laget blir bedre kjent ved å bo sammen på skole minst en natt, samtidig som det også er en mulighet til å møte andre spillere på de andre lagene i klubben. De som har på denne samlingen før, gleder seg gjerne i måneder til turen.. Det er først og fremst GØY!

De yngste får normalt ca. 4 kamper i løpet av helgen, spilletiden er imidlertid kortere enn i serien, ofte enten en omgang, eller to korte. Vi ber alltid arrangøren om litt velvilje slik at 9- og 10- åringene ikke får kamp for tidlig på lørdag slik at de kan planlegge med avreise fra Oslo lørdag morgen. Lagene må selv besørge kjøring, og ha med seg minst et par voksne til lagledelse og ha tilsyn med de yngste. Ofte er det gjerne noen foreldre som ser cup’en som en mulighet for å ta en natt på hotell på stedet, og dermed kan være publikum og ikke minst sjåfører for kjøring mellom overnattingssted (skole) og haller som på å påregnes selv om det også finnes noe organisert transport. Noen av de yngste tør kanskje ikke reise uten enten mamma eller pappa, og da kan det være noen som kan være med og overnatte på skolen.

Vi innkvarteres alle på samme skole, gjerne uten acup2ndre lag tilstede. Der sover vi, spiser frokost, middag på ettermiddagen, samt at vi ordner med pizza og brus til kvelds. I tillegg har vi et antall egne arrangement på skolen – de eldste jentene står for kåringer av årets spillere i Ullern på tvers av aldersgrupper, det er gjerne en del ulike leker/aktiviteter i fellesskap hvor det legges opp til å blande spillerne på tvers av lag, kjønn og alder. Dette har alltid vært med stor suksess. I tillegg blir det selvsagt noe tid til å være sammen med venner på laget. Det blir gjerne litt sent lørdag kveld med noen som er temmelig trøtte søndag morgen, hvor det er kampprogrammet som avgjør frokosttiden.

Etter frokost er det pakking og rydding ut av klasserom, og en enkel rengjøring el.l. slik at det ser ut som når vi ankom. (Vi har alltid hatt ord på oss for at vi har vært veldig flinke til å ivareta skolene og forlate de slik vi mottok rommene. Vi fortsetter med det, og slipper ekstrakostnader for renhold.)

Spillere må betale en deltageravgift som går til å dekke kostnadene forbundet med overnatting, mat og transport..  De foreldre som må kjøre for å dekke transportbehovet kan via lagkontakten få refundert et mindre beløp. Dette prinsippet har blitt innført slik at ikke de som står for transporten skal ha store ekstrautgifter som de andre foreldrene slipper. Det er en forutsetning at spilleren er ajour med sine øvrige økonomiske forpliktelser ift. klubben for å få lov til å delta på turneringen.  Det betales en deltageravgift til klubben som skal dekke utgiftene til påmelding av lag, spillerens kostnad til arrangøren, andel av kostnaden for lagets leder(e) til samme, kjøring med kr. 100, samt kostnader knyttet til arrangement lørdag kveld (pizza, brus, leie av utstyr).

Spillere og øvrige som bor på skolen må ha med seg liggeunderlag og sovepose, litt lommepenger osv.

Er det andre spørsmål så snakk gjerne med en i styret, vi har alle vært på tur mange ganger..

Utskrift