klubbe

Årsmøtet 2017 ble avholdt 9. mars kl. 19.00 på Ullernbanens forsamlingshus.

Under finnes kortversjon og full versjon av årsrapport.


Årsrapport fra styret

Klubben har i 2016 hatt høy aktivitet. Antall spillere på de yngre lagene har økt betydelig. Klubben drives primært med foreldreinnsats og innsatsen er betydelig, fra vaffel- og ukevakter til trenere og oppmenn.

Hallmangel er fortsatt vår største utfordring. I tillegg til Ørakerhallen, Ullern videregående og Hovseterhallen, disponerer vi gymsaltimer på Lilleaker og Bjørnsletta og vi har kjøpt tid i private haller.

Klubben deltok i Slottsfjellscup med over 200 spillere. Både det sportslige og det sosiale utbytte er viktig for å styrke fellesskapsfølelsen . Tradisjonen tro ble det avholdt eget stort sosialt arrangement lørdag kveld. 

Ullern inngikk i 2016 samarbeid med Haslum Håndball om gjennomføring av Haslum Cup. Fra fredag til søndag siste helgen i august var Ørakerhallen arena for om lag 100 kamper i aldersgruppen 9 og 10 år. Foreldre fra lagene J2005 og J2004 påtok seg hovedansvaret for gjennomføring av arrangementet og alle lag ble tildelt noen vakter. Oppsummeringen etter helgen var at dette var en positiv måte å øke klubbens inntekter og at dette er ønskelig å gjenta høsten 2017.

Høstferien uke 40 var vi 15 deltagere på 3 dagers håndballskole. Alle deltagerne var fra Ullern Håndball. Vinterferieuka og høstferieuka er etablert som nye håndballskoleuker i tillegg til ukene i sommerferien. Målet er 3601 deltagere i hver uke.

Håndballakademiet er et tilbud for spillere født 2007 - 2003 (gutter og jenter). Tilbudet er først og fremst til spillere i Ullern håndball, men tar gjerne inn spillere fra andre klubber i nærområdet om det er ledig kapasitet.

Vi har som et mål å gjøre kiosken om til en «sunnere kiosk». Det betyr at noe sukkersnop forsvinner og erstattes med sunnere alternativer. Vi har fått til en frukt-ordning med Bama, som gir oss muligheten til å f.eks selge Smoothie billigere enn i butikken. I Ørakerhallen ble det helt på slutten av året montert nytt lydanlegg.

Med støtte fra Håndballforbundet region øst og Ullern bydel, etablert en utendørs beachhåndballbane ved Ørakerhallen. Planen er å gjennomføre en egen beachhåndballcup før sommeren 2017.

Klubben har fått en egen ansvarlig for hjemmeside og Facebook. Det er etablert egen Facebook for klubben samlet og en for lagkontakter og trenere. I tillegg har de fleste lagene egne lukkede Facebookgrupper som letter den interne kommunikasjonen.

En arbeidsgruppe har jobbet med nye klubbsponsorer. Det er åpnet en sponsorvegg kalt «Ullern Håndballs venner» for mindre bidrag. Inntektene deles mellom klubben og de lagene som skaffer bidragene. Fra 2017 er spillerdrakten forbeholdt klubbens felles sponsorer, mens shortsen kan disponeres til eventuelle lagsponsorer.

Det er åpnet en egen nettbutikk for salg av kamp- og treningstøy via Oslo Sportslager. Ordningen avlaster materialforvalter i forhold til håndtering av småbestillinger.

Det er vedtatt en ny sportslig plan. Klubben skal legge til rette for at alle i nærmiljøet får mulighet til å spille håndball på det nivå de ønsker og så lenge de ønsker. Planen gir blant annet retningslinjer for trening, uttak til kamp, hospitering, oppgaver for trenere og beskrivelse av roller rundt laget.

Styret har ansatt en sportslig leder i deltidsstilling. Stillingen skal bidra til at Ullern blir en velfungerende håndballklubb. Konkrete oppgaver knyttet til lagene 6-12 år er sportslig og praktisk støtte til trenere og lagkontakter, oppfølging av treningsopplegg/treningsplaner, rekruttering av spillere, oppstart av 6-årslag hver høst, rekruttering og oppfølging av ungdomstrenere. For alle lag skal sportslig leder bidra til blant annet påmelding av lag og lisenser til NHF, forvalte utstyr, koordinere «lagkontakt og trenernettverket", og legge til rette for kurs/kompetanseheving for trenere/lagkontakter/spillere.

Ullern Håndball og Njård Håndball har sammen bidratt til etablering  av Aker Topphåndball. Det ble inngått en treårig samarbeidsavtale mellom de tre klubbene, hvor Aker TH skal ha fokus på elitehåndball i Oslo vest. 

Full rapport fra årsmøtet finner du her:  

Utskrift