26.september 2014 ble det vedtatt at idrettstilbud til barn under 12 år i tidsrommet mellom skoleslutt og 1700 gir rett til foreldrefradrag på linje med aktivitetsskolen/SFO innenfor beløpsgrense på kr 25000 for ett barn og kr 15000 for hvert ekstra barn, jf skatteloven § 6-48.

Mer informasjon finner du her: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Familie-og-helse/Barn/Foreldrefradrag-kostnader-til-pass-og-stell-av-barn/Fritidsordning-for-barn-i-idrettsforeninger-og-lignende-gir-foreldrefradrag-fra-2014-/ og du kan selv fylle ut beløpene i selvangivelsen.

Fradragsretten gjelder bare for deltakelse på det ordinære Akademiet som pågår gjennom hele skoleåret  ( gjelder ikke for tidsbegrensete arrangementer som f.eks. fotballskoler).

Utskrift