Bannere

  • 2 blåe Ullern 56ers bannere i Ørakerhallen (3x4 meter) - fast installert
  • 1 hvit Ullern U56 banner i Ørakerhallen (4x4 meter) - fast installert
  • 1 blå Ullern 56ers bannere i Ullern VGS (3x2 meter) - portabel, oppbevares i tilsynsvaktrom.

 Basket banner600px4  Basket banner600px2

Beachflagg

  • 3 beachflagg med høyder mellom 2,3 og 3,5 meter. Oppbevares i 3 sorte bag i materialromet i Ørakerhallen.
  • Etterhvert flyttes en av disse til Ullern VGS

Basket beachflagg600px1  Basket beachflagg600px2

 

 

 

Utskrift