Basket er en trivelig og rimelig sport. For å spille basket trenger du et par sko, litt klær og en basketball. Alt sammen koster under 2 000 kroner dersom du ikke insisterer på å kjøpe de aller dyreste variantene. For å spille organisert basketball i Ullern Basket må du betale noen ekstra avgifter i tillegg til utstyret:

Treningsavgift

Alle spillere må betale en treningsavgift til Ullern Basket. Treningsavgiften dekker utgifter til serieavgift, dommere og trenere. Avgiften ligger på mellom kr 1500,- og kr 4200,- pr.sesong. Treningsavgiften sendes ut pr. e-post under oktober måned og betales i Min Idrett eller vedlagt faktura med KID nummer  Ullern basket og resten av Ullern IF praktiserer fra 2014 felles regler med like konsekvenser ved manglende betaling - du finner mer informasjon om dette her.

 

Lisens

Spillere som er yngre enn 13 år , men deltar i seriespill for U13 og oppover skal ikke løse lisens. Alle Easybasket spillere som ikke er fylt 13 år er dekket via Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikringsavtale. Se mer info på basket.no

Fra det året spillerne fyller 13 år må det betales lisens til Norges Basketballforbund.  Lisensen er også en utøverforsikring ved skader. Lisensen varierer fra kr 500,- til kr 1500,-, avhengig av hvilket år man er født i og hvilken divisjon man spiller i. Man kan ikke spille kamp før lisens er betalt. Mer informasjon om lisens finnes på www.basket.no. Lisensfaktura sendes på email i begynnelsen av hver sesong (september).

 

Kontingent til Ullern IF

Alle som spiller for Ullern Basket er pliktig til å være medlem av hovedforeningen Ullern IF. Årlig kontingent p.t. er kr 275,- for enkeltmedlemmer og kr 500,- for familiemedlemskap. Faktura på kontingent/medlemsavgift til Ullern IF sendes pr email når man blir medlem av Ullern Basket. Fakturaen betales i Min idrett eller vedlagt faktura med KID nummer.

I tillegg til avgiftene må spillere/foreldre ta uke- eller helgevakter i Ørakerhallen.

 

Utskrift