Ullern Basket, vedtatt av styret Ullern basket februar 2018

 

Lagkontaktens oppgaver

Lagkontaktens oppgave er å være en som hjelper treneren med alt det praktiske rundt laget. Lagkontaktene vil også være den på laget som er bindeleddet mellom styret og laget og vil derfor motta en del informasjon fra styret som skal videreformidles til foreldre/ foresatt gruppen.

Lagkontaktene og trenere er velkommen til å ta kontakt med styret om spørsmål og synspunkter.

I dette skrivet er det samlet en del praktisk informasjon om oppgaver som tilligger lagkontakten. Det enkelte lag kan selvsagt velge å organisere seg slik at noen av disse oppgavene fordeles mellom flere - for eksempel at det er en annen foresatt enn lagkontakt som er ansvarlig for betaling av dommerpenger og / eller oppsett og oppfølgning av hallvakter. 

I forhold til det enkelte lags kommunikasjon med styret er det imidlertid viktig at hvert lag har en lagkontakt.

 

Innlevering av laglister ved sesongstart

 • Ved sesongstart sender medlemsansvarlig ut lister for registrering av spillerne på laget.

 • Laglisten skal kontinuerlig oppdateres. Ved endringer på laget (nye spillere/spillere som slutter), sendes beskjed om dette til medlemsansvarlig: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  

Oppmelding til seriespill, cuper og Easy Basket arrangementer

For yngre lag (J/G9 – J/G12):

 • Yngre lag spiller ikke seriekamper men oppfordres til å delta på Easy Basket / Easybasket Challenge arrangementer. Se oversikt over arrangementer i regionen.

 • Påmeldingsfristen for disse er 3 uker før arrangementet.

 

For serielag (J/G13 og eldre)

 • Primo mai, ha en oversikt over hvor mange vil være med neste år og sammen med trener melde inn til seriekontakt antall lag og ønsket serie + eventuelle tvilling lag.

 • Ved sesongstart setter lagkontakten opp sesongens kampoppsett. Kampoppsett finnes på www.basket.no – Velg: Seriespill. Deretter Region Øst og velg serie som du er interessert i eller gjør et spesifisert søk på et eller flere kriterier i skjermbildet. Kampoppsettet distribueres til alle på laget.

 • Oppdatere/melde fra til seriekontakt om endringer i kontakt personer/trenere i appen «MinBasket» Da vil alle kampendringer/meldinger fra forbundet komme direkte frem.

 • Sammen med treneren har lagkontakten ansvar for påmelding til cuper. Lagkontakt melder på og legger ut deltakeravgift, søker deretter refusjon fra Ullern Basket. Klubben dekker påmeldingsavgiften for en innenbys og en utenbys turnering pr. lag pr sesong. I tillegg støttes reise for trener til turneringer utenfor regionen med kr. 1000 pr. lag og turnering (maks. 2 turneringer per sesong). Økonomiansvarlig utarbeider en oversikt i Excel over utbetalinger pr. lag for kontrollformål.  

 • Deltagelse i NM og Scania Cup regnes som en av de to turneringene som dekkes. Lag som deltar på disse turneringene får imidlertid ytterligere 3000 i reisestøtte dersom turneringen er utenbys (samlet 4000).  

Påse at alle har betalt lisens!

 • Lagkontakt og trener må ha med lisenskvittering på alle kamper, og passe på at alle betaler lisens. Mer info hos NBBF. Spillere skal ha lisens fra den dagen de fyller 13 år. Klubben sender lisensfaktura til den enkelte spiller.

 • Medlemsansvarlig sender ut regning for betaling av lisensen. Det må også registreres hvis en spiller/spillere skal ha utvidet lisens.

 

Ansvar for sekretariat og dommerpenger

 • Lagkontakt er ansvarlig for at det er sekretariat under hjemmekamper. Ullern basket arrangerer sekretariats kurs hver høst og alle foreldrene/foresatte bør oppfordres til å delta på dette kurset for å være med på å dele på denne jobben. For yngre lag/ Easy Basket: husk at ca halvparten av kampene er definert som hjemmekamp. Laget må da stille med sekretariat.

 • Dommerpenger: Både eldre og yngre lag betaler dommerne på hjemmekamper: for hvert Easy Basket arrangement (evt. Easy Basket Challenge) er noen kamper definert som hjemmekamper. Til disse skal laget stille med sekretariat og dommerpenger

 • Lagkontakt er ansvarlig for å betale dommerpenger til dommerne. Skjema / kvittering for betaling fylles ut og signeres av dommerne. Link til instruks og kvittering for dommerpenger: https://ullern.no/index.php/arrangement-cup-kampoversikt/instruks-for-dommerhonorar

 • Lagkontakt får refundert sine utlegg til dommerpenger ved å sende scannet kopi av signert skjema i en e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Husk å skrive navn og kontonummer som pengene skal returneres til i e-posten.

 

Fordeling av hallvakter

 

Drakter til laget

 • Lagkontakten har ansvar for lagets draktsett. Dersom laget trenger ytterligere drakter - eventuelt nye drakter, ta kontakt med materialansvarlig.

 • Alle yngre lag får første drakt sett gratis. Dersom laget ønsker å kjøpe annet utstyr (bager, overtrekks drakter, hettejakker osv.) Se www.soulsport.no for hva klubbens leverandør tilbyr og priser. 

 • Pass spesielt på å få inn drakter fra spillere som slutter!

 

Informasjon til nye spillere og deres foresatte  

 • Nye spillere bør ønskes velkommen til klubben med en velkomstmail. Den skal bl.a. inneholde: treningstider, hvem som er trener og lagkontakt, hva det koster å trene med Ullern i form av treningsavgift, lisens, medlemsavgift til Ullern IF og at foreldre må ta vakter i Ørakerhallen. Informasjon finnes på www.ullern.no.

 • Særlig viktig å informere nye spillere og foreldre om hvilke regler og rutiner vi har i klubben/på laget og at nye spillere eventuelt må påregne og trene en stund med laget før de kan spille kamper.

 

 Gjerne ta kontakt med styret om du ønsker ytterliggere unformasjon.

 

Februar 2018
Styret

 

 

 

Utskrift