Ullern Bandy ønsker at flest mulig barn og ungdommer i bydelen skal få opp interessen for å gå på skøyter. Derfor går klubben nå ut til skoler og barnehager som gis tilgang til gratis lån av skøyter og hjelm for at tilbudet skal være mest mulig inkluderende for alle.
I den sammenhengen ønsker vi i Ullern Bandy kontakt med pensjonister som kunne ha lyst til å jobbe som frivillige publikumsverter et par timer i uken mens skoleklasser er på besøk. Publikumsvertene må selv gå på skøyter og vil ha tilgang på varmt tøy og hjelm fra klubben.

Utskrift