Det er med stor glede og takknemmelighet vi kan offentliggjøre at Ullern Bandy har mottatt 50.000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB. 

Midlene kommer godt med, og vil være et viktig bidrag til at vi kan fortsette å drive bandyklubb på høyt nivå. Vi vil komme tilbake med informasjon om hva konkret pengene vil gå til etter at dette er behandlet av styret, men nye mål.

I 2015 mottokk Ullern 18 500 kr fra samme giver, og vi er veldig takknemlige for tillitten som vises Ullern Bandy. 

Vi takker Sparebankstiftelsen DNB for støtten. Du kan lese mer om stiftelsen ved å følge linken under. 

www.sparebankstiftelsen.no

Utskrift