Det er med stor glede og takknemmelighet vi kan offentliggjøre at Ullern Bandy har mottatt 18 500 kr fra Sparebankstiftelsen DNB. 

Dette er midler som er øremerket bandyskolen, og som kommer til å komme godt med i det videre arbeidet. Midlene gjør at vi kan fortsette å rekruttere bredt og tilby ett godt sportslig opplegg til alle som ønsker å begynne å spille bandy.

Vi takker Sparebankstiftelsen DNB for støtten. Du kan lese mer om stiftelsen ved å følge linken under. 

http://sparebankstiftelsen.no/sammen-utloser-vi-gode-krefter 

Utskrift