Iflg. Ullern Avis Akersposten synes det som utfordringene på Ullernbanen finner sin løsning.

Torsdag 25. september var det en artikkel hvor byrådslederen forteller at det innstilles på dispensasjon.  Det synes dermed som om fornuften råder i Rådhuset, og vi ser frem til bekreftelsen etter behandlingen.  Artikkelen finner du her.

I utkast til 2015-budsjettet er det p.t. ikke tatt inn midler til fase 2, men budsjettet er ikke ferdigstilt før etter salderingen tett på jul, og artikkelens siste setning kan gi oss litt håp i så henseende.

Utskrift