Fakta og status ift. kjøleanlegget og is på Ullernbanen kommende sesong.

I Ullern Avis 11. september var det et oppslag om «iskrise» på Ullernbanen i forbindelse med at kjølemaskinene er oppført uten godkjent byggesak hos Plan og Bygningsetaten (PBE). (Nettversjonen av artikkelen er her). Bymiljøetaten har forsøkt å få dispensasjon fra bestemmelsene slik at kjøleanlegget kan stå, noe PBE foreslår avslått.  Saken skal behandles politisk i Oslo kommune før den ev. går til Fylkesmannen i Oslo for avgjørelse.

Bydel Ullern stiller seg bak idrettslaget og ber kommunen om å gi dispensasjon.  Det ligger som en del av planene for utvikling av idrettshallene på Sletta at kjøleanlegget skal plasseres inne i tekniske rom i den nye hallen.  Arbeidet med hallplanene og idrettshallene har høyeste  prioritert i Ullern bydel, og er også på prioritert liste i Oslo idrettskrets, men vil ventelig ta noen år før de kan være på plass.

Med politisk drahjelp har vi godt håp om at fornuften seirer og at dispensasjon blir gitt.  Behandlingen av saken forventer vi vil ta noe tid, og vi forventer at dette uansett ikke vil påvirke bandysesongen 2014/15.  Skulle dispensasjonen bli avslått vil dette også skape en utfordring for kommunen som har forpliktelset seg til 30 års drift som følge av tildelte tippemidler.  Vi setter vår lit til de folkevalgte, men vil følge saken tett i tiden som kommer, og informerer fortløpende om utviklingen i saken.

Utskrift