Tider for keepertrening vinter/vår 2019:

Jr - J/G05: Mandager fra 16.45 - 17.30. Denne økten er for keepere som tilhører henholdsvis TG1 og TG2. 

J/G06: Fredager kl 15.00 - 16.00 (eller i henhold til avtale med respektive lagstrenere)

J/G07- 12: Fredager kl 15.00 - 16.00. Deretter går enkelte inn i spill med de gruppene de tilhører, mens resterende rydder utstyr og avslutter økten med en samling hvor økten oppsummeres. 

 

* merk at endringer kan forekomme på kort varsel så oppdater deg daglig.

 ** Fravær meldes seinest innen kl 12:00 samme dag.

**** Husk at det alltid er samling etter at alt utstyret er samlet inn!

20121028-MX0A1489

Utskrift