Ørakerhallen er Ullerns hjemmebane, og de fleste av lagene trener noe her.

Som følge av vår størrelse og at vi kun disponerer Ørakerhallen til 50%, blir vi også tildelt treningstid i andre kommunale haller.  Sesongen 2016/17 trener vi også i gymsaler/haller på Lilleaker skole, Bestum skole, Bjørnsletta skole, Ullern videregående skole og Hovseterhallen. 

Hallkapasiteten i Oslo er dårlig, og Oslo vest er dessverre dårlig stilt.  I Ullern arbeider vi fortsatt mot å realisere fase 2 av Ullern Idrettspark på Sletta, med utbygging av to haller for håndball og basket. Reguleringsplanen for denne er godtkjent av Oslo kommune sommeren 2011.  Høsten 2016 skal Oslo kommunne gjennomføre en forenklet konsulentvalgsutredning av anlegget.  Deretter gjenstår det å bli prioritert i anleggsplanen for de kommende årene, den fremlegges ifm. kommunebudsjettet for 2017. Inntil da må vi gjøre det beste ut av situasjonen, og spre treningene våre slik at treningskabalen går opp.

Utskrift