arr.cup 550x

Årsmøte i Ullern Håndball avholdes 16.3. klokken 1830.
Møtet avholdes på klubbhuset på Ullernbanen....

Agenda:

Dagsorden for møtet

1. Godkjenning av innkalling og møtedeltakere, valg av ordstyrer og referent, valg av personer til å underskrive protokollen

2. Fremlegging og godkjenning av avdelingens årsberetning

3. Fremlegging og godkjenning av avdelingens regnskaper, herunder resultatdisponering og revisors beretning

4. Innkomne forslag

5. Avdelingens budsjett for neste år, herunder treningsavgift

6. Valg

NYE STYREMEDLEMMER SØKES!

Har DU lyst å bidra til fortsatt positiv utvikling av vår fantastiske håndballklubb? Vi trenger nye styremedlemmer til å koordinere arbeidet og lede klubben videre inn i nye spennende håndballsesonger.

Meld deg på! Styrearbeid er givende og morsomt!

Ta kontakt snarest og senest innen 14. mars med valgkomiteen v/ Olaf Søetorp Moe.
Mob. 901 72835

Utskrift