De to store idrettslagene i Oslo vest, Njård IL (styreleder Erik Solberg t.h.) og Ullern Idrettsforening (styreleder Svein Storjord t.v.), skrev torsdag 21. april en historisk samarbeidsavtale om felles satsning på topphåndball i Oslo Vest etter at begge styrene vedtok planene som var utarbeidet av håndballgruppene i begge klubbene.

Avtalen innebærer at det etableres en ny, felles toppklubb i Oslo Vest som vil overta Njårds damelag i 1. divisjon. Ullern vil overføre sitt damelag i 2. divisjon, som fra høsten 2016 spiller i ny nasjonal 2. divisjon med kun fire avdelinger. Prosessen med etablering av klubben og de nødvendige godkjenninger av overføringer av lag er nå startet med Norges Håndballforbund.  Klubben har også et klart mål om å skulle klare kvalifiseringen for Lerøyserien (nasjonal serie) for jenter 18 år allerede i høst, sier styreleder Svein Storjord i Ullern Idrettsforening.

Begge klubbene ser en stor fordel i at løsningen gir muligheten for at de kan fokusere mer på bredde, barn og ungdom t.o.m. 16 år, samtidig som dedikerte ressurser tar tak i elitesatsningen og gir den det nødvendige fokus.  Partene har sett dette som en vinn-vinn situasjon, og ikke har noen kortsiktige besparelser som mål.  Klubbene har inngått en avtale som innebærer at de skal være med å støtte den nye klubben økonomisk de kommende tre sesongene mens den parallelt må arbeide for å skaffe seg tilstrekkelige inntekter.

-Det er en kjensgjerning at det er krevende å drive en toppidrettssatsing i håndball, både organisatorisk og økonomisk, sier Njård styreleder Erik Jul Solberg. Han sier videre at det er åpenbare synergier over tid ved at naboklubbene går sammen om en felles satsning på elitehåndball i Oslo Vest.  -Fra Ullerns ståsted ser vi at kostnadene ved ny 2. divisjon øker, og vil øke ytterligere ift et mål om ev. opprykk til 1. divisjon, bare for å komme i konkurranse med Njård, sier Svein Storjord.  -Da er det bedre at vi gjennom samarbeid kan arbeide systematisk mot et opprykk til Grundigligaen (damenes eliteserie) i løpet av et par sesonger, fortsetter han.

Klubben skal være på plass med alle formaliteter pr. 1. mai, og har allerede startet jakten på ny hovedtrener.  Den nye klubben har inntil videre navn Aker Topphåndball, og styret vil med det første vurdere om dette blir det endelige navnet, da prosessen rundt navnevalg ble kort ift. å rekke alle formaliteter for ny sesong.  

Utskrift