Ullern Håndball, her ved leder Randi Kvissel Haugen, avholdt årsmøte på Øraker skole 3. mars 2016. Her gis en kortversjon av det som skjedde på årsmøte.

Sittende styre ble valgt i november 2015. Etter 4 måneders arbeid er vi godt i gang med jobben. Økonomi har vært ett viktig fokus. Etter to år med negatvt resultat oppnådde klubben ett forsiktig overskudd i 2015.

Klubben har i 2014 og 2015 hatt stor aktivitet både i seriespill og deltagelse på cuper. Mange av lagene har viste gode resultater. Samtidig er det alvorlig at klubben har mistet årskullene 1998, 1999 og 2000.

Ullern spiller nå sin andre sesong i 2. div og målet om å holde plassen er sikret. Damene gjør det også bra i 3. og 6. divisjon.

Klubben skal fortsatt fokusere på sosialt samhold og samtidig ha et sterkt sportslig fokus.  Frivillig innsats både innenfor det enkelte lag og for klubben, herunder innsatsen i Ørakerhallen er viktig.

Gode trenere er helt avgjørende for en fortsatt god sportslig utvikling. Derfor er rekruttering av gode trenere høyt prioritert i året som kommer. Det er også viktig å jobbe for at årskullene fra 2001 og oppover beholder og rekrutterer spillere slik at vi i løpet av tre år kan stille lag i alle årsklasser opp til J18.

Styret vil benytte anledningen til å takke alle trenere, oppmenn, dommere, aktive, foreldre og alle andre som har bidratt til solid innsats i 2015. 

Ny sportslig satsning
Under årsmøte presenterte Vegard Saua, hovedtrener for damelaget, sine tanker om den videre sportslige utviklingen i Ullern håndball. Styret har mål om at klubben før neste sesong har utarbeidet en ny sportslig plan med tydelige rammer til nytte for både trenere, spillere og foreldre.

I den forbindelse inviterer styret til lagkontaktsamling torsdag 7. april kl 18 på Øraker skole med trenere, oppmenn, dommere, og andre ressurspersoner.

Regnskap, budsjett og treningsavgifter
Ullern Håndball hadde både i 2013 og 2014 større utgifter enn inntekter og det har derfor vært viktig for klubben å oppnå et positivt resultat i 2015. Regnskapet viser et overskudd med 191 000 kr og balansen er styrket.

Budsjettet for 2016 prioriterer økt sportslig satsning for de yngre lagene og samtidig at klubbens damelag (2. div) fra høsten skal spille nasjonal serie istedenfor regional, med tilhørende økte reisekostnader m.v. Samlet sett krever dette økte inntekter og god økonomistyring.

Budsjettet innebærer mål om økte inntekter fra drift av hallene, kiosk, dugnader, håndballskole og sponsorer. Akademitilbudet videreføres også. Treningsavgiftene økes forsiktig (ca 10 pst) og det innføres en todelt treningsavgift for J14 og J15 som gjør det mulig å øke treningstilbudet.

Treningsavgifter 2016-2017
Det foreslås en ny todelt treningsavgift for J14 og J15 for basistilbud som i dag, og økt valgfritt treningstilbud for alle de som ønsker å trene mer. For J14 (2002) vil dette erstatte Akademitilbudet som denne sesongen har kostet 2.800 pr år, og slik ikke medføre økt kostnad. Treningsavgiftene øker med om lag 10 prosent ift inneværende sesong.

Nytt styre ble valgt: 

Randi Kvissel Haugen (leder) (gjenvalg)
Anne Mette Johannesen (nestleder) (gjenvalg)
Øyvind Brandt (kasserer) (gjenvalg)
Kristin Haug (gjenvalg)
Marit Berg (gjenvalg)
Rune Hennie(gjenvalg)
Arild Bakke (ny)

Klubbens årsrapport, regnskap og budsjett finner du på lenkene her.

 

 

Utskrift