Det innkalles til årsmøte torsdag 3. mars kl 19.00 på Øraker skole.

Styret vil før det formelle årsmøtet orientere om arbeidet siden styret overtok i november, herunder de sportslige planene for neste sesong.

Valgkomitéen består av Olaf Søtorp Moe, Lise Skudvig og Kristi Eggen.  Valgkomitéen skal legge frem innstilling på nytt styre senest på årsmøtet.  Dersom du selv er interessert i å bidra i håndballen (enten det er i styret eller å ta en oppgave utenfor styret), eller du har forslag på en kandidat, vil valgkomitéen gjerne høre fra deg snarest.  Olaf kan du nå på mobil 901 72 835.

For komplett saksliste til årsmøte, se Årsmøte under Praktisk informasjon.

Utskrift