Randi

Randi Kvissel Haugen (bildet) ble valgt til ny leder i Ullern håndball på ekstraordinært årsmøte 3. november.  Randi kjenner klubben svært godt fra sitt virke som både dommerkontakt og styremedlem, og har ambisjoner for utviklingen håndballgruppa i Ullern.  Med seg i det nye styret får hun som nestleder Anne-Mette Johannessen (ny), kasserer Øyvind Brandt (ny), og styremedlemmene Marit Berg (ny), Anne Kjersti Befring (ny), Rune Hennie (gjenvalg), Kristin Haug (gjenvalg) og Gunvor Hatling Midtbø (tidligere leder).  Styret er dermed godt skodd for oppgaven, både ift. kontinuitet og nye krefter inn.

Det avgående styret ble takket av med blomster, og valgkomiteen ble takket for godt arbeid på tre knappe uker.   Det nye styret ønskes lykke til med videreutviklingen av Ullern håndball. 

Utskrift