klubbe

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Ullern Håndball tirsdag 3. november kl. 1900 på klubbhuset, Ullernbanen.

Av ulike årsaker har fire av åtte i håndballstyret trukket seg fra sine verv, og styret har på den bakgrunn vedtatt å innkalle til årsmøte for valg av nytt styre.  Valgkomitéen består av Olaf Søtorp Moe, Lise Skudvig og Kristi Eggen.  I sin konstituering har de valgt Olaf som leder.  Valgkomitéen skal legge frem innstilling på nytt styre senest på årsmøtet.

Dersom du selv er interesert i bidra i håndballen (enten det er i styret eller å ta en oppgave utenfor styret),  eller du har forslag på en kandidat, vil valgkomitéen gjerne høre fra deg snarest.  Olav kan nås på tlf. 901 72 835 eller pr. e-post olaf.soetorp.moe(æ)ericsson.com - erstatt (æ) med @.

Dagsorden ekstraord. årsmøte:

1. Godkjenning av innkalling og møtedeltagere, valg av ordstyrer og referent, valg av personer til å underskrive protokollen.

2. Valg

Kaffe serveres :)

Mvh.
Styret i Ullern Håndball

Utskrift