Innkalling til ordinært årsmøte for 2014 i Ullern IF Håndball

Årsmøtet vil bli avholdt torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00 på Ullerns klubbhus på Ullernbanen.

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og møtedeltakere, valg av ordstyrer og referent, valg av personer til å underskrive protokollen

2. Fremlegging og godkjenning av avdelingens årsberetning

3. Fremlegging og godkjenning av avdelingens regnskaper, herunder resultatdisponering

4. Innkomne forslag

5. Avdelingens budsjett for neste år, herunder treningsavgift og fullmakt til styret ifm. denne

6. Valg

Ev. forslag som ønskes fremmet på årsmøtet må oversendes til styret på e-post haandball(æ)ullerns.no (erstatt )æ) med @)

Enkel servering. Vel møtt!

Utskrift