Vi har med stor sorg fått meldingen om at Karin Heltne, æresmedlem i Ullern IF, sovnet stille inn torsdag 24. april.  Karin la ned en uvurderlig innsats for Ullern IF Håndball i en årrekke.

Karin, sammen med sin ektemann Harald (døde i 2011) var de to sentrale ildsjelene i Ullern Håndballs historie.  Sammen var de drivkreftene i  håndballgruppa i Ullern IF i nærmere 30 år.  Karin (og Harald Harald) ble hedret av både Ullern IF og NHF Region Øst for sin lange og store innsats i Ullern IF Håndball.

Hun var en viktig drivkraft i håndballgruppas siden slutten av 1970-tallet.  Karin var med i styret i hele perioden frem til 2006, som styremedlem og kasserer.  Hun var ansvarlig for alle arrangementer for håndballen i Ørakerhallen fra hallen var ferdig i 1980 og frem til og med sesongen 2005/06. Karin åpnet hallen, satt vakt i hallen, stengte hallen, satt i sekretariatet lørdagene, og vasket «både her og der» titt og ofte.  Det var ikke så mye dugnad da, Karin tok mesteparten av den alene.  

I tillegg til innkjøp, drift og regnskap for kiosken i hallen, var hun selvsagt også med i Ørakerhallens driftskomité. Bl.a. som kasserer og som leder på slutten frem til hun avsluttet 2005/06-sesongen. Ørakerhallen har vært (og er) et positivt sted å komme til.  Og det er uavhengig om man har vært en del av nærmiljøet eller man har vært besøkende lag/dommer.  Æren for at det har blitt slik kan i særdeles stor grad tilskrives Karin.  Alle vi som har kommet etterpå har hatt gleden av å kunne bygge videre på hennes rutiner og det gode renomméet som Karin sørget for at Ørakerhallen fikk under hennes virke.

Og den som sto for produksjonen av all vaffelrøre til hallen i disse årene var selvsagt Karin.  Hennes legendariske vafler har blitt viden kjent i håndballregionen, og er satt stor pris på.  Oppskriften på Karins gode vafler ligger fortsatt til grunn for Ørakerhallens lørdagsvafler, og oppskriften er udødeliggjort på internett. 

Karins alltid gode humør og enestående innsats vil for alltid bli husket av oss som fikk gleden av å ta del av henne, enten det var i Ørakerhallen eller håndballstyret.

Vår dypeste medfølelse og tanker går i disse dager til hennes nærmeste familie.

Vi takker Karin for enestående innsats.  Vi lyser fred over ditt minne.

Svein Storjord
Leder, Ullern IF

Utskrift