20190306 Aarsmøte TrondEgilMoe

 Årsmøte for året 2018 vel gjennomført

Leder av valgkomiteen i Ullern Basket, Dag Heimdal, takket avtroppende styreleder Trond Egil Moe og hans styremedlemmer Line Aune, Anne-Cecilie Larstorp, Einar Fotland, og Merethe Bruun  for fremragende innsats i mange år for Ullern basket!

Årsmøtet gikk i rolige baner, var det ikke så mye kontroversielt å avstemme om i år. Ullern Basket har fortsatt stor sportslig suksess i aldersbestremte lag og elitelaget damene (BLNOK) har sikret seg sin 5. kongepokal på rad i 2018. (Og 2019 har man også en reell sjanse å fortsette rekken). Det kryr også blant de minste i EasyBasket alderen. Bredden og toppen fungerer bra.

Økonomisk sett er Ullern i god stand, selv om det i 2018 falt bort sponsorinntakter fra Rema konsernet. Viktig at alle husker å betale treningsavgiften! Det må i årene fremover jobbes med å skaffe nye sponsorer til klubben. En liten utfordring er mangel på treningstid i Oslos idrettshaller. Vi håper at den nye hallen i Ullern idrettspark fra sommeren 2020 kan gi et løft i treningssammenheng.

Ressursmessig oppfordres det flere til å engasjere seg på lag og klubbnivå. Klubben trenger flere krefter som har lyst å jobbe med sponsoring og som brenner for å få de yngste årganger til basketballen. Ullern Basket er i bunn og grunn foreldredrevet, foreldrene skal bistå slik at lag og klubben gå rundt! Men vi ser veldig gjerne at også erfarne spillere, lagkontakter, trenere forblir i klubben etter at egen karriere eller barnas karriere har blitt avsluttet. Så mange som mulig, så lenge som mulig!

Vi gratulerer Tore Kvam til valget som ny styreleder!

Med seg har han følgende team:

  • Joseph Allen, gjenvalgt for 2 år
  • Hans-Jørg Schneidt (valgt for 2 år i 2018)
  • Geir W. Henriksen (valgt for 2 år i 2018)
  • Geir Dyngeland (valgt for 2 år i 2019)
  • Sten Bråthen (valgt for 2 år i 2019)
  • Kjetil Berthelsen (valgt for 2 år i 2019)
  • Inga Aune (valgt for 2 år i 2019)

Hjertelig velkommen kjære nye styremedlemmer! Vi ønsker god og målrettet samarbeid i året som kommer!

 

Utskrift