2018 ArneHusebyTrondEgilMoe stor

Styremedlem Arne Husebø (t.v.) takket av etter mange års fremragende innsats for Ullern Basket!

 Årsmøte Ullern IF Basket for 2017 vel gjennomført

Styreleder Trond Egil Moe kunne berette om en en sportslig og økonomisk sunn klubb!

Klubben har rundt 260 aktive spillere og i tillegg rundt 50 trenere, lagkontakter, styremedlemmer.  Klubben har 22 lag deltar i serie og i EasyBasket. Klubben har en god ettervekst, det rekrutteres hvert år aktivt, og det tilstrebes et nytt kull for gutter og jenter for hver årgang. Nyeste utvidelse ble etablering av baskettilbud i aktivitetsskoletiden hos Bestum skole. I 2017 ble det også etablert Basketakademi på fredager, et tilleggs tilbud for ivrige jenter og gutter født 2005-2008. Tilbudet fortsetter også i år.

Det ble mange sportslige bravader også i fjor, mange lag som hevder seg. Ullern stilte også i forrige sesong med mange spillere på ungdoms regions- og landslag. Vi ønsker å nevne spesielt at J01 ble norgesmestre og Ullerns Elite kvinner har for tredje år på rad vunnet seriemesterskapet!

Klubben har dessverre mistet sponsoravtalen sin i slutten av 2017, klubben ønsker nye sponsorer! Årsresultat for 2017 er på plussiden og tar man med bankreservene så har klubben sunn økonomi. For å øke økonomisk spillerom har årsmøte vedtatt et 2018 budsjett som inneholder en moderat økning i treningsavgift. Regnskapet for 2017 er godkjent av revisor. 

Trener for herrenes 1M - Tom Barkvoll - har presentert for årsmøte om hva han tror det vil innebære å melde et herrelag opp i herrenes høyeste divisjon (BLNO). Sportslig sett er man veldig nære til å kvalifisere seg, Ullern inntar nok enten den første eller andre plassen når 1M serien avsluttes om en uke. Deretter spilles det en kvalifiseringsturnering med 5 lag i midten av mars, den vil avgjøre hvilke 2 lag som får tilbud om å bli med i BLNO til høsten. Tom har beskrevet en rekke formalia og økonomiske, organisatoriske grep som han tror vil være økonomisk mulig for Ullern IF Basket og organisatorisk håndterbar for hans egen BLNO Team. Organisasjonsteamet skal bestå av foreldre til de eldste lag i klubben samt noen håndplukkete medlemmer og interesserte i ressursgruppen. På lik linje som EK teamet vil et BLNO team få styrerepresentasjon, det er Anne Gohn som har sagt seg villig til å ta denne rollen. En første sesong vil kreve ressurser fra klubben, men han anser det som en både stor og sjelden sjans til å kvalifisere seg for toppdivisjonen. Budsjettet skal holdes nøkternt og basere seg på spillere som bor i Norge. Årsmøte har vedtatt at styret får lov å sjekke hans mottatte forslag nærmere ift økonomi, organisasjon, hall, treningstider mm. Dersom brikkene skulle falle på plass har styret mandat til å melde lag i BLNO. 

Flere i styret har gitt seg ved årsmøtet og vi ønsker å takke for fantastisk innsats for Ullern basket! Innsatsen legges kanskje ikke alltid merke til fra lagene men uten disse flotte mennesker som stiller opp bak kulissene og bruker mye fritid for klubben kunne ikke Ullern basket fungert!

De som gir seg er:

  • Geir Erik Nilssen (siden 2016) 
  • Jan Stranger Johannessen (siden 2016)
  • Arne Husebø (siden 2014)

Geir Erik og Jan har i 2 sesonger hatt oppgaven med å koordinere treningstidene for alle lag. En meget krevende oppgave som begge har løst på en utmerket og sindig måte! Arne har vært Ullerns organisator for halloppsyn i Bestum, Bjørnsletta og Ullern VGS. Ullern forvalter disse haller for Bymiljøetaten ved at hallvakter er til stede 3-5 dager i uken. Hallforvaltning er en viktig inntektskilde for klubben. Et stort ansvar som Arne hadde på seg med mye koordinering og oppfølging nesten hver eneste kveld!  Vi kommer til å savne alle 3 i styrearbeidet, tusen takk for utmerket, mangeårig innsats i Ullern Basket!

Det ble valgt inn nye styremedlemmer. Styret vil konstituere seg ved første styremøte og blant annet velge styreleder. Valgkomiteen tilstreber prinsippet om 2 års valgperiode. Følgende personer danner Ullern nye styre:

KANDIDAT

I STYRET SIDEN

VALGT UT SESONG

Joseph Allen 

2014

2018/19

Trond Egil Moe

2014

2018/19

Line Aune

2017

2018/19

Einar Fotland

2017

2018/19

Merethe Victoria Bruun

2017

2018/19

Anne Cecilie Larstorp

2016

2018/19

Hans-Jørg Schneidt

Ny

2019/20

Geir Henriksen

Ny

2019/20

Tore Kvam

Ny

2019/20

Anne Gohn*

Ny

2019/20

*Anne trer ut av styret dersom laget ikke skulle kvalifisere seg for BLNO spill 

Valgkomite for 2018/19 ble også valgt. Den vil bestå av:

  • Kristoffer Anker
  • Sissel Bjaanæs

 

Lykke til alle sammen for kommende sesong!

 

2018 Geir Inge Jan TrondEgilMoe

Geir Erik og Jan takkes for innsatsen av styreleder Trond Egil.

 

20180307Basket AarsmoteFor2017

Flere fant veien til Øraker samlingssal.

Utskrift