Både håndballen og basket i Ullern sliter med lite og dårlig treningstid pga. hallmangelen i Oslo vest.  Her følger en kort forklaring på hvordan treningstidene blir til i Oslo.  Fordeling av treningstider for kommunale haller i Oslo er delegert til Oslo idrettskrets, som er idrettslagenes lokale ledd opp mot Norges idrettsforbund.

Idrettskretsen fordeler alle timer i hallene mellom alle de idrettene som er godkjent til å inngå i fordelingen.  Innbyrdes fordeling mellom idrettene gjøres basert på foregående sesongs størrelse på aktiviteten pr. idrett (komplett regelsett finnes her).  Idrettskretsen fordeler kun tid pr. hall til særidrettene som NHF Region Øst og NBBF Region Øst, f.eks. slik at håndball får visse tider/dager i Ørakerhallen og basket den andre delen.

Håndball- og basketregionene gjør så fordelingen av tildelt tid i Oslo til klubbene.  Dette gjøres også ut fra klubbenes størrelse, samt at en tar hensyn til anleggenes plassering så langt det er mulig.  Pga. vår størrelse får vi tildelt tid på en del ulike anlegg, primært i Oslo vest, og har heldigvis Ørakerhallen for oss selv.

Til slutt kan håndballgruppa og basketgruppa gjøre sine disposisjoner innenfor de tidene som er tildelt, hvilket er en vanskelig oppgave. Her skal mange hensyn som skal vektes, f.eks. alderstrinn og når de kan trene, trenernes tilgjengelighet, fordeling av treninger pr. lag, hvilken hall en ikke kan bruke klister osv. I tillegg forsøker en gjerne å unngå å kollidere med fotballens treningstider for samme kull, noe som gjør det enda vanskeligere.

Men uansett er hovedutfordringen at Oslo vest ligger svært dårlig an hva gjelder hallkapasitet i Oslo, mens Oslo ligger dårligst an i hele Norge.  Ullern har gjennom svært mange år jobbet for å få to haller/hallflater ved fotballbanene på Sletta slik at vi får fullført Ullern Idrettspark.  Anlegget er regulert for formålet og det er håp i sikte selv om ting tar tid.  Det ble for ett år siden bevilget 1,5 MNOK av kommunen for å gjøre en forenklet konseptvalgsutredning som kommunen kaller det.  Denne er forventet gjennomført i løpet av høsten eller tidlig vinter.  Utredningen av «Ullern flerbrukshall» er også kommentert i budsjettet til Oslo kommune som akkurat er lagt frem og inngår også i den fireårig idrettsplanen som er vedlegg til budsjettet.  I følge denne planen ligger vi inne med en hall/hallflate med antatt ferdigstillelse i 2019.   

 

Vi vil fortsatt arbeide for at vi får to flater så får den videre prosessen vise hva resultatet blir.  I mellomtiden må vi regne med at utfordringene vil bestå, dessverre.

Utskrift