Grete Madsen takker av etter mange år i Ullern Baskets tjeneste, og Michael Söderström overtar medlemsforvaltningen. Kathrine Bakke Stene blir ny økonomiansvarlig. Dermed er styret igjen fulltallig.

Etter en tid med interrim-styre og vanskeligheter med å fylle de ledige vervene i Ullern Basket, er styret igjen komplett. Kathrine Bakke Stene har sagt ja til å overta som økonomiansvarlig etter Sasa Tangen, og Michael Söderström overtar medlemsforvaltningen. Styret takker Grete Madsen for lang og verdifull innsats for klubben. Det blir trolig en overgangsperiode før økonomistyringen er i full drift, men alt skal være på skinner igjen til 1. mai.  

Styret med tilhørende verv er dermed slik (med lagtilhørighet i parentes):

Styret:

·         Styreleder                          - Calle Bøgh (J01)

·         Økonomi                           - Kathrine Stene Bakke (G00)

·         Seriekontakt 1                  - Kjellaug Hurlen (J01)

·         Seriekontakt 2                  - Trude Ervik / Kristine Kleivdal (G99, G06 / G05)

·         Materialforv.                    - Trond Egil Moe (J99-00)

·         Drift Øraker                      - Per Olav Heggtveit (J01)

·         EK/NBBF                            - Joseph Allen (EK, J99-00)

·         Arrangement                    - Siren Kristiansen (G97, J99-00, J02-04)

·         Drift Best/Bjørn               - Arne Husebø (G98)

 

Verv tilknyttet styret:

·         Dommeransvarlig            - Gonzalo Peluffo (G01)

·         Medlemsforvaltning       - Michael Söderström (G00, G01)

·         Facebook                          - Astrid Sund (G99)

·         Websider                           - Ingvill Bryn Rambøl (G99, J06)

·         Valgkomite                       - Pia Skobba (J99-00)

·         Valgkomite                       - Hans-Jørg Schneidt (J01, G05)

·         Valgkomite                       - Sven Ullring (G03)

 

Utskrift