Sist oppdatert: August 2018

Nøkler til hallen

Hovednøklene til hallen oppbevares i en elektronisk nøkkelboks ved Ørakerhallen. Instrukser om bruk av nøkler og nøkkelboks sendes ut sammen med påminnelse om vakt.

Åpning av hallen

Hallen åpnes normalt kl.15.50 slik at den er klar til trening kl.16. Men for tiden har Håndball treninger i hallen hver dag fram til kl. 16, og da vil hallen i praksis være åpen allerede. Det er da normalt ikke nødvendig å låse opp, men man bør likevel være tilstede i hallen fra kl. 16 da vårt vaktansvar begynner. Fram til kl. 16 er det Håndball selv som har vaktansvaret.

Hovedinngangen åpnes og lukkes med den elektroniske brikken på nøkkelknippet. Den holdes over den lille boksen til venstre for hovedinngangen (kan gå litt tid før man hører at døren åpner eller lukker seg). Lyset i boksen er grønt når døren er åpen og rødt når døren er låst. Denne nøkkelen slår også av og på alarmen.

Lysbrytere til inngangspartiet finnes rett til venstre når man kommer inn i foajeen, og til venstre over benken inne i kiosken. Lysbrytere til hallen finnes i skap i hallen til høyre for spiller/garderobe-inngang.

Det er to ”nøkkelbrytere” til høyre for publikumsdøra (innerst i foajeen).  ”Grønn” nøkkel brukes på begge. Den øverste bryteren skal vris til høyre først, deretter skal den nederste bryteren vris til høyre og døren åpnes og blir stående i åpen posisjon. Motsatt rekkefølge ved låsing. Garderobene skal også låses opp.

Før håndballmål heises opp(med elektrisk bryter) må bolter i gulv tas opp. Kurver og skillevegg tas ned/opp med elektrisk bryter i skap til venstre for spillerinngang.

Føring av vaktprotokoll

I vaktrommet/kiosken ligger en vaktperm. I denne finnes et ukeskjema som gir instrukser om hva vaktansvarlig skal gjøre. For hver uke skal det fylles ut et nytt ukeskjema. Det skal signeres etter at den enkelte arbeidsoppgave er utført.  Hver time skal antall personer i hallen telles og føres opp i skjemaet. Fyll ut skjemaet nøyaktig. 

Åpning av kiosk

Varer, pengeskrin med vekslepenger og betalingsterminal finnes i basketskapet under benken. Skapet låses opp med liten nøkkel merket "Cocraft". Samme nøkkel benyttes for å åpne brusskapet. Salgsluken skal være åpen under vakten. Kioskvarene skal settes fram, og det kan gjerne traktes en kanne kaffe. Gitter åpnes og lukkes med liten nøkkel på knippet. Glassluken åpnes/lukkes uten nøkkel.

·        Kiosken/vaktrommet må aldri forlates uten at kioskdørene og salgsluke (gitter) er låst.

·        Vaktansvarlig har også ansvar for nøklene, og må passe på nøklene.

Lukking av hall

Sistevakten rydder hallen, garderobene, toalettene og kiosken. Varer, pengeskrin og betalingsterminal settes inn i basketskapet under benken som låses. Husk også å låse brusskapet. Alt lys slukkes, også i garderober og på doer. Gjenglemte ting settes i/ved glemmekassen i gangen. Dørene til hallen og garderober skal låses. Pass spesielt på at kiosklukene og begge dørene inn til kiosken er låst. 

Legg alltid de to nøkkelknippene på plass igjen i henholdvsis låst basketskap og elektronisk nøkkelboks ved inngangen, når vakten avsluttes.

Ved spørsmål/problemer kontakt:

Michael Söderström

Utskrift