Ukevakter (tilsynsvakt) i Ørakerhallen deles mellom håndball og basket. Basket sine uker fordeles likt på alle lag over en viss alder. De yngre lagene tar søndagsvakter.

Vaktinstruks for ukevaktene finner du her: http://ullern.no/index.php/basket-orakerhallen/vaktinstruks-ukevakt 

 

         
  2018      
  Uke Lag tilsynsvakt Kommentar  
  34 Håndball    
  35 BLNO Kvinner    
  36 Håndball    
  37 1K    
  38 Håndball    
  39 J02/03    
  40 Høstferie    
  41 J04/05    
  42 Håndball    
  43 1M    
  44 Håndball    
  45 3M    
  46 Håndball    
  47 G19 (00/01)    
  48 Håndball    
  49 G02    
  50 Håndball    
  51 G03    
  52 Juleferie    
         
  2019      
  Uke Lag tilsynsvakt Kommentar  
  1 Håndball    
  2 Håndball    
  3 G04    
  4 Håndball    
  5 BLNO Kvinner    
  6 Håndball    
  7 1K    
  8 Vinterferie    
  9 J02/03    
  10 Håndball    
  11 J04/05    
  12 Håndball    
  13 1M    
  14 Håndball    
  15 3M    
  16 Påskeferie    
  17 Håndball Ikke mandag  
  18 Håndball Ikke onsdag  
  19 G19 (00/01)    
  20 Håndball Ikke fredag  
  21 G03    
  22 Håndball Ikke torsdag  
  23 G04    
  24 Håndball Ikke mandag  
         

mvh
Michael Söderström
Admin leder  Ullern Basket

Utskrift