Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Alle i Ullern IF som har ansvar for barn, uansett rolle, skal kjenne til «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett».

Rettighetene setter barnas behov i sentrum, og sier noe om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn.

I idretten skal barna:

·         ha det sosialt

·         føle seg trygge

·         ønske å prøve nye ting

·         ikke være redde for å feile

Barna kan velge om og hvordan de vil konkurrere.

Mer informasjon om rettighetene og bestemmelsene innen barneidrett finner du her.

Utskrift