Hva er akademiet?

Ullernakademiet er et fotballtilbud for gutter og jenter i alderen 5-11 år til barn som ønsker å utvikle fotballferdighetene sine. Alle trenings- og kampaktiviteter ledes av ansatte trenere i klubben. 

Ved 5-6-årstrinnet behøver ikke akademitreningen å være et supplement, mens på 7-11 kommer akademiet i tillegg til lagsaktiviteten. 

 

Jenter 5 år i 2019

Kontaktperson:
Magne Aarvik
Mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 47 26 59 66


For sommerhalvåret april-oktober 2019 gjelder følgende praktiske informasjon: 

Treninger er tirsdager og/eller torsdager kl 1700 til ca 1810 på Ullernbanen slavisk etter skoleruta. Vi har fast tilholdssted enden av kunstgressbanen som er skøyteis på vinteren - enden mot Lysehagan. Kl 1800 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går. Å rekke trening kl 1700 kan noen dager være hektisk. Det er selvsagt best for alle å være på plass i god tid til øktstart, men vi har forståelse for, og tar godt i mot, de som kommer etter at vi har begynt økta.

Kostnad for perioden for 2 eller 1 treningsdag er henholdsvis kr 4000,- og 2500,-. I tillegg kommer et administrasjonsgebyr for medlemssystemet som benyttes. 
Etter avtale per e-post er man velkommen til å prøve ut treningen før man melder på.
Det er mulig å bli med underveis i perioden. Fra juni tilpasses kostnaden for å bli med.

Gutter og jenter trener sammen, men skulle vi bli mange nok fra begge kjønn, er det aktuelt å dele seg.

For både foreldre og barn er dette første møte med oss, så vi ber dere lese gjennom denne informasjonen før dere melder på barnet.


Om opplegget:

Kjernen i opplegget er å utvikle fotballferdighetene sine. Men for å klare det, må vi fokusere vel så mye på noen andre punkter:

1) Treningen skal være gøy og bygge motivasjon for mer lek og øving med ballen.
Barna kommer til treningen med ulike personligheter, ulik modning og ulik erfarning med fotball/idrett. Treningen tilrettelegges så alle skal kunne gå hjem med opplevelsen av å ha fått til noe bra. Treningen tilpasses mtp den enkeltes fysiske og mentale modning og fotballerfaring. I aktivitetene settes barna sammen først og fremst mtp dette - i mindre grad ut fra hvem de kjenner fra tidligere (ingen regel uten unntak). 
Vi håper treningen gir både foreldre og barn inspirasjon til egenaktivitet med ballen.

2) Man skal lære å fungere i en gruppe på fotballtrening.
Alle treninger starter og slutter med en rolig samling i gruppa. I forkant minner vi alltid om tre grunnregler for å få en god trening sammen:
- Vi hører etter når noen snakker
- Vi retter oss etter beskjedene fra trenerne
- Vi prøver vårt beste
I tillegg til forhåpentligvis kjente rammer fra hjem og barnehage for hvordan vi er mot hverandre.

3) Opplevelsen av at øving kan gjøre deg flinkere
Barn slår fort fast at de enten får til noe (det var lett) eller ikke får til noe (det går ikke). Majoriteten av ferdighetsutviklingen vi legger til rette for skal skje gjennom lek/spill, men vi har også aktiviteter der konsentrasjon og repetisjon er nøkkelord for å få til den aktuelle ferdigheten. Å erfare at ferdigheter er noe du får gjennom øving, og ikke er en konstant faktor du har, eller ikke har, fått tildelt, ser vi som sentralt på alle våre alderstrinn. På et eller annet tidspunkt har dette med det man kaller å være utviklingsorientert. Prosessen med å skape utviklingsorienerte spillere, starter vi med fra første årstrinn. Å lære seg å finne glede i egen mestring fremfor sammenligning med andre - som senere kan kalles resultater - har ingen nedre aldersgrense. 


Foreldrenes rolle på øktene:

Alle barn må ha en voksen med ansvar for seg tilstede ved treningen, så både barn og trenere har noen å henvende seg til ved behov. Dersom barnet ditt faller ut av treningen, oppfordrer vi deg til å involvere deg og forsøke å hjelpe barnet i gang. Barn som er litt utrygge de første treningene, kan ha behov for mor eller far med seg i aktiviteten. Det er helt i orden der det er mulig. Om du er usikker på om du kan/bør involvere deg i en situasjon, er som regel svaret ja. Trenerne er glade for den hjelp så ikke 1-2 barn krever hele hans oppmerksomhet. Spør dersom du er usikker.

MEN så lenge barnet deltar og fungerer i aktiviteten, skal ikke foreldre involvere seg i instruksjon, veiledning eller "heiing" av barnet. Det er krevende nok for trenerne å nå frem til barna med beskjeder og tilbakemeldinger, uten å kjempe med foreldrene om deres oppmerksomhet. 

For foreldre som kan se for seg å være med som trenere for barna gjennom barnefotballen, gir treningene nyttig input i både praktisk gjennomføring og metodikk. Det er velkomment med spørsmål knyttet til det som observeres.

Og et PS til dere: Dersom det viser seg at det ikke fungerer så godt for ditt barn å delta på organisert fotballtrening akkurat nå, betyr ikke det at det nødvendigvis er slik også om noen uker, måneder eller et år.


Påmelding

Påmelding og betaling foretar du ved å legge ditt barn inn her: https://www.truegroups.com/Group/GroupDetails?GroupId=524237&selectedTabId=0 og benytte betalingsoppdrag tilknyttet gruppa. Trykk på "Bli medlem" og legg inn barnet. Dersom du ikke har en profil må du først opprette dette, legge barn til i din familie og klikk på denne linken og "Bli medlem" på nytt. Vi har erfart tilfeller med betalingsproblemer fra mobil, svært sjelden fra PC/Mac.


Faebookgruppe

Inntil videre holder vi oss til én felles facebookgruppe for alle gutter og jenter født 2014 som kan være interessert i å spille fotball hos oss: https://www.facebook.com/groups/164003357608848/

Utskrift