Info til trenere og lagkontakter

Ullern Basket har en av Norges største avdelinger for aldersbestemte lag. I sesongen 2012/2013 stiller vi med 17 lag i en rekke serier. Klubben har en policy om at det er positivt og ønskelig at spillere kan få trene med og spille på flere lag.

Spillere som ønsker å trene mer og har de rette ambisjoner og sportslige kvalifikasjoner bør oppfordres til dette. Med så mange yngre lag er det viktig at dette foregår i positive, avtalte former og innenfor den policy vi i klubben har satt opp. Dette er en vesentlig faktor i utviklingen av talenter i Ullern og må derfor følges opp riktig.

Styret har definert følgende kjøreregler for dette:

1. En spiller tilhører primært sin egen aldersgruppes lag. Dette er spillerens hovedlag. Treneren og lagkontakten på dette laget er hovedansvarlig for spilleren og hans sportslige utvikling og trivsel i klubben.

2. Hvis en spiller ønsker å spille på et eldre lag eller noen trenere ønsker å få med yngre spillere fra et annet lag, skal dette på forhånd diskuteres og avtales mellom trenerne/lagkontaktene på begge lag og evnt. sjekkes av med foreldre. Ullern ønsker ikke at det oppstår «lojalitetsproblemer» eller at det «fiskes» spillere internt mellom lagene.

3. Det må også på forhånd avklares hvilke forventninger begge lagene (trenere) har til spilleren og også hva som er planen på kort og lang sikt:

a)    Skal kun trene med det eldre laget for å få mer trening og bryne seg på eldre spillere? 1 eller 2 treninger i uken?

b)   Kan delta på noen kamper for det eldre laget, men i starten mest på benken som innbytter for å lære/utvikle seg?

c)    Blir en del av lagets aktive spillergruppe, kan forvente mye spill og blir viktig for hele laget? Dette er mer forpliktende!

4. I utgangspunktet (hvis ikke annet er avtalt) skal spillerens eget lag (både mht trening og kamper) ha førsteprioritet.

5. Hvis flere/mange spiller på flere lag kan disse lagene meldes opp som tvillinglag for å unngå kollisjoner i kamp-programmet, men dette må gjøres før sesongstart (innen 31/8).

6. Det kan bli tøft for yngre spillere å være på 2 sett treninger og spille i 2 serier hvor en del kamper kolliderer og/eller krever mye tid og reising. Derfor må trenerne diskutere hva som er best for både spilleren og lagene. De må avtale på forhånd – sammen med spilleren – hvordan man håndterer dette.

Vi ønsker ikke at yngre spillere skal føle seg presset eller stresset av denne situasjonen (som skal være en positiv mulighet) og spilleren og familien må føle at det er en fornuftig belastning ift skole og fritid.

Noen ganger kan unge, «flinke og ambisiøse» spillere påta seg for mye ansvar – det er klubben/trenernes ansvar å påse at dette ikke skjer.

7. Vi må også ta hensyn til at yngre spillere som regel har vennene sine på hovedlaget og selv om det kan være litt bedre sportslige forutsetninger (og mer spennende) på et annet lag, så må dette også kombineres med sosiale hensyn.

8. Vår erfaring er at god og åpen kommunikasjon – på forhånd - mellom trenere og god planlegging (samkjøre kamp-programmet og prioriter for spilleren når kamper kolliderer) gjør at det vanligvis fungerer godt for både spilleren og lagene.

9. Skulle ikke trenere/spiller/lagkontakt bli enige om forutsetningene for spill på flere lag eller at det oppstår konflikter og uenighet underveis, så må det løftes opp til styret i klubben som vil bidra til å finne en fornuftig løsning.

I første omgang anbefaler vi lagene selv å finne best mulig løsninger for alle partene.

Lykke til.

Hilsen styret i Ullern Basket

Utskrift