Årsmøte Ullern IF Basket vel gjennomført

Calle Bøgh kunne berette om en sunn og vital klubb som han og hans team kan overlate sine etterfølgere i styret. 

Klubben har mer enn 250 aktive spillere med en kvinneandel på ca 2/5te deler. Hele 23 lag deltar i serie og i EasyBasket. Klubben har en god ettervekst, det rekrutteres hvert år aktivt, og det tilstrebes et nytt gutte og jentekull for hver årgang. Vi har også engasjert oss mer på gjennomføring av EasyBasket arrangementer, noe klubben får positiv respons for.

Det er mange sportslige bravader også i fjor, mange lag som hevder seg. Ullern stilte også i forrige sesong med mange spillere på ungdoms regions- og landslag. Vi ønsker å nevne spesielt at G99 ble norgesmestre og Ullerns Elite kvinner har for andre år på rad vunnet både seriemesterskapet og Kongepokalen! Vi er stolte og gratulerer! 

Økte inntekter fra dugnader, arrangementer og takket være ny sponsor med branding av "Mesterbakeren" og "Taffel" bidrar at klubbens økonomi er uten tadel. Regnskapet er godkjent av revisor.  

Flere i styret har gitt seg ved årsmøtet og vi ønsker å takke for fantastisk innsats for Ullern basket! Innsatsen legges kanskje ikke alltid merke til fra lagene men uten disse flotte folk som stiller opp og bruker mye fritid for klubben kunne ikke Ullern basket fungert !

De som gir seg er:

  • Kathrine Stene Bakke (siden 2015) 
  • Per Olav Heggtveit (siden 2014)
  • Trude Ervik (siden 2014)
  • Tomas Pujanauskas (siden 2016)
  • Frode Brenden (siden 2016)
  • Calle Bøgh (siden 2009)

Calle har vært i styret siden 2009 og styreleder i mange år. Under hans regi har klubben økt rekrutteringen betraktelig. Som han sier, det er rekruttering som gir treningstider og det kommer alle til gode. Det er rekrutteringen som bidrar sterkt at klubben står sportslig på godt fundament i årene fremover. Tusen takk for utmerket, mangeårig innsats i Ullern Basket!

Det ble valgt inn nye styremedlemmer og flere styremedlemmer tok gjenvalg. Styret vil konstituere seg ved første styremøte og balnt annet velge styreleder. Valgkomiteen tilstreber prinsippet om 2 års valgperiode. Følgende personer danner Ullern nye styre:

KANDIDAT                                          I STYRET SIDEN            VALGT UT SESONG

Arne Husebø                                2014                                   2017/18

Joseph Allen                                 2014                                   2018/19

Trond Egil Moe                             2014                                   2018/19

Line Aune                                     ny                                       2018/19

Einar Fotland                                ny                                       2018/19

Merethe Victoria Bruun                ny                                       2018/19

 

Ikke på valg i år:                                                 

Geir Erik Nilssen                          2016                                   2017/18

Jan Stranger Johannessen          2016                                   2017/18

Anne Cecilie Larstorp                  2016                                    2017/18

 

 

Ny valgkomite ble også valgt. Den består av:

Camilla Heier Anglero

Sissel Bjaanæs

 

Lykke til alle sammen for kommende sesong!